ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


gams2_lr-2m4a0244_new_site

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Μάθησης United to END FGM (UEFGM) για επαγγελματίες που ασχολούνται με τον «Ακρωτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων» (ΑΓΓΟ) είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται από μια κοινοπραξία 12 εταίρων και τέσσερις συνεργαζόμενους εταίρους στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Εκτιμάται ότι 500.000 γυναίκες και κορίτσια, που ζουν στην ΕΕ, επηρεάζονται από τον ΑΓΓΟ, ενώ 180.000 γυναίκες και κορίτσια ακόμα διατρέχουν κίνδυνο να τον υποστούν κάθε χρόνο. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών των γυναικών και των κοριτσιών, απαιτείται από τα συστήματα ασύλου, υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής υποστήριξης, έννομης τάξης, απονομής δικαιοσύνης, επιβολής του νόμου, εκπαίδευσης και ενημέρωσης/επικοινωνίας των κρατών μελών της ΕΕ να προσφέρουν προσήκουσες και προσιτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Το έτος 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε χρηματοδότηση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για ένα πρόγραμμα 24 μηνών με σκοπό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας γνώσεων σχετικά με τον ΑΓΓΟ, έτσι ώστε να χρησιμεύει ως ένα πανευρωπαϊκό πολύγλωσσο κέντρο πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων, μέσω της οποίας θα παρέχονται προσιτές πληροφορίες και υποστήριξη με πολιτισμικό προσανατολισμό σε επαγγελματίες από διαφορετικά υπόβαθρα σε όλη την ΕΕ, ούτως ώστε να παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη σε θύματα, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ΑΓΓΟ και να προστατεύουν τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν υποστεί ή διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν ΑΓΓΟ.

1 (147)Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Μάθησης UEFGM έχει δομηθεί με βάση το Εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης United to End FGM για επαγγελματίες υγείας και ασύλου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο END FGM του 2012 (Ευρωπαϊκή Εκστρατεία END FGM) και το Ίδρυμα για την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους/τις Πρόσφυγες. Το εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης United to End FGM ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) στην Κύπρο, ως φορέας συντονισμού σε συνεργασία με την Italian Association for Women in Development (AIDOS) στην Ιταλία, το δίκτυο Akina Dada Wa Africa (AKIDWA) στην Ιρλανδία και τον σύνδεσμο Family Planning Association Portugal (APF).

Στόχοι του Προγράμματος
 • Η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας γνώσεων για τον ΑΓΓΟ που θα χρησιμεύει ως κέντρο πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων
 • Η προσφορά προσιτών πληροφοριών με πολιτισμικό προσανατολισμό
 • Η παροχή υποστήριξης σε επαγγελματίες, ώστε να παρέχουν αποτελεσματικά προγράμματα υποστήριξης θυμάτων, προστασίας και πρόληψης
 • Η παροχή πληροφοριών ανά χώρα (country focus) για τα κράτη μέλη της ΕΕ
 • Η ενσωμάτωση μιας προσέγγισης σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ευαίσθητη προς τις πολιτισμικές διαφορές και το φύλο
 • Η διασφάλιση στοχευμένης ευαισθητοποίησης, πρόληψης του στιγματισμού στα μέσα ενημέρωσης και προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που έχουν υποστεί ή διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν ΑΓΓΟ
 • Η συμβολή στην εφαρμογή των ακόλουθων Οδηγιών της ΕΕ:
  • Οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα θυμάτων της εγκληματικότητας (Οδηγία 2012/29/ΕΕ)
  • Οδηγία για τη διεθνή προστασία, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις αναγνώρισης (Οδηγία 2004/83/ΕΕ)
  • Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής (Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου και Οδηγία 2013/33/ΕΕ)

12644994_727836433982656_6048712834921125240_n

SPONSORS&PARTNERS_FORUM_MODULES_ALL-15

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes