gams2_lr-2m4a0244_new_site

United to END FGM, het Europees kennisplatform voor professionals die te maken krijgen met vrouwelijke genitale verminking (VGV), is een transnationaal project dat medegefinancierd werd door de Europese Unie. Dit project is een samenwerking tussen 12 partners en 4 geassocieerde partners uit de Europese Unie (EU).

In de EU leven naar schatting 500.000 vrouwen en meisjes die VGV ondergingen. Bovendien lopen jaarlijks 180.000 meisjes het risico deze praktijk te ondergaan. Om aan de behoeften van deze vrouwen en meisjes te kunnen beantwoorden, moeten EU-lidstaten gepaste en toegankelijke kwaliteitsdiensten bieden. Dit op verschillende niveaus: asiel, gezondheidszorg, sociale ondersteuning, wetgeving, ordehandhaving, onderwijs en media.

In 2015 kreeg de Universiteit van Technologie van Cyprus  een financiering van de Europese Commissie voor een project van 24 maanden. Dit project bestaat uit het ontwikkelen van een Europees online kennisplatform omtrent VGV, die moet fungeren als meertalige bron van informatie en educatief materiaal voor de EU. Het biedt laagdrempelige en cultuursensitieve informatie en ondersteuning voor professionals met verschillende achtergronden uit de EU. Het doel is effectieve ondersteuning te bieden aan slachtoffers, het bewustzijn omtrent VGV te stimuleren en vrouwen en meisjes die te maken krijgen met VGV te beschermen.

1 (147)Het UEFGM kennisplatform bouwt verder op de United to End FGM e-learning tool for health and asylum professionals, gefinancierd door het END FGM-fonds 2012 (END FGM European Campaign) en Human Dignity Foundation en ondersteund door UNHCR. Deze online tool werd opgestart en gecoördineerd door het Mediterranean Institute for Gender Studies (MIGS) in Cyprus, in samenwerking met het educatief centrum Association for Women in Development (AIDOS, Italië), Akina Dada Wa Africa (AKIDWA, Ierland) en Family Planning Association Portugal (APF).

Doelstellingen
 • Een Europees online kennisplatform omtrent VGV ontwikkelen, dat zal fungeren als bron van informatie en educatief materiaal
 • Laagdrempelige en cultuursensitieve informatie verstrekken
 • Professionals ondersteunen om effectieve ondersteunings-, beschermings- en preventieprogramma’s op te zetten
 • Landspecifieke informatie verstrekken over de EU-lidstaten
 • Een gender- en cultuursensitieve mensenrechtenbenadering stimuleren
 • Doelgerichte bewustwording verzekeren, door stigmatisering in de media te voorkomen en meisjes en vrouwen te beschermen
 • Bijdragen tot de implementatie van EU-richtlijnen:
  • Richtlijn inzake minimumrechten voor slachtoffers (Richtlijn 2012/29/EU)
  • Richtlijn inzake internationale bescherming, in het bijzonder inzake kwalificatie (Richtlijn 2004/83/EU)
  • Richtlijn inzake opvangvoorwaarden (Richtlijn van de Raad 2013/33/EU en Richtlijn 2013/33/EU)

12644994_727836433982656_6048712834921125240_n

SPONSORS&PARTNERS_FORUM_MODULES_ALL-09