ADVIES EN ONDERSTEUNING – BE

I. Gespecialiseerde organisaties

GAMS België vzw

(Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) heeft als doel meisjes te beschermen tegen VGV en vrouwen die de praktijk ondergingen, te begeleiden. GAMS vzw organiseert praatgroepen, workshops lichaamsexpressie, workshops zwangerschaps-begeleiding, workshops voor jongeren en psychosociale begeleiding voor kinderen en volwassenen (zowel individueel als in groep). Daarnaast biedt GAMS vzw, in samenwerking met INTACT vzw, ook vormingen aan professionals. GAMS vzw heeft verschillende helpdesks en is actief in heel België.

Brussel: Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Molenbeek / 02 219 43 40
Namen: Rue de la Tour 7, 5000 Namen / 0493 49 29 50
+ maandelijkse permanentie in Bergen
Luik: Rue Agimont 17, 4000 Luik / 0479 586 946
Antwerpen: Van Maerlantstraat 56, 2060 Antwerpen / 0495 93 93 18

info@gams.be
www.gams.be


INTACT vzw

INTACT vzw is een organisatie bestaande uit juristes, gespecialiseerd in het onderwerp vrouwelijke genitale verminking. INTACT geeft jurdische raad aan advocaten/s en families in het kader van asielaanvragen, met als doel een meisje of vrouw te beschermen tegen VGV. Wanneer een kind het risico loopt besneden te worden, ondersteunt de vzw professionals bij het nemen van de gepaste beschermingsmaatregelen. In samenwerking met GAMS België biedt INTACT ook vormingen aan professionals.
Brussel: Vooruitgangsstraat 333, 1030 Schaerbeek, 02 539 02 04

info@intact-organisation.org
www.intact-association.org


II. Medische centra erkend voor de begeleiding van vrouwen die genitale verminking ondergingen

De medische centra erkend voor de begeleiding van vrouwen die genitale verminking ondergingen bieden multidisciplinaire begeleiding op individueel vlak. Het kan gaan om een psychologische of seksuologische begeleiding (desinfibulatie, verwijderen van een cyste, …) en/of om een clitorisreconstructie. De begeleiding wordt volledig gedekt door het RIZIV/INAMI.


CeMAViE (Centre Médical d’Aide aux Victimes de l’Excision), UMC Sint Pieter, Brussel

Cellebroersstraat 11-13, 1000 Brussel (consultatie op dinsdagnamiddag) / 02 506 70 91
http://www.stpierre-bru.be/fr/service/gyneco/cemavie.html


Multidisciplinair Centrum Genitale Mutilatie, Vrouwenkliniek UZ Gent

C. Heymanslaan B, 9000 Vrouwenkliniek Polikliniek P3-P4 (consultatie op woensdagochtend)
09 332 37 82 of 09 332 37 85

http://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20patienteninformatiefolders/MCGM-pati%C3%ABnten.pdf

Verschillende andere organisaties (waaronder de centra voor gezinsplanning) beschikken over diensten en teams die gevormd werden rond het thema VGV. U kunt de lijst hiervan opvragen bij GAMS België vzw.


Het centrum voor familieplanning FPS

Het centrum voor familieplanning FPS Luik zette een project op rond de begeleiding en preventie omtrent de problematiek vrouwelijke genitale verminking en beschikt over een pluridisciplinair team (medisch, sociaal, psychologisch, juridisch). Het CPF-FPS organiseert wekelijks een permanentie in de materniteit van het UMC La Citadelle. Er wordt gewerkt rond preventie en men organiseert workshops zwangerschapsbegeleiding

Rue des carmes 17, 4000 Luik
0473/62 64 55 of 04/223 13 73
cpf.liege@solidaris.be


III. Telefonische hulplijnen

In Vlaanderen bestaat de Hulplijn 1712. Iedereen kan op dit nummer terecht met vragen rond of om te spreken over situaties van geweld (mishandeling, intrafamiliaal geweld, …). Ook VGV is een vorm van geweld die hier besproken kan worden.
https://1712.be

In de Federatie Wallonië-Brussel kunnen jongeren in een probleemsituatie en hun ouders contact opnemen met de hulplijn Ecoute Enfants 103. De teams van deze dienst volgden een vorming rond VGV.
http://www.103ecoute.be


IV. Onderzoeksinstellingen

 

International Centre for Reproductive Health te Gent

Het International Centre for Reproductive Health te Gent leverde belangrijke bijdragen aan heel wat onderzoeken en studies omtrent VGV, zowel op nationaal als op Europees niveau. Het centrum werkt ook mee aan de vorming van professionals in België
Els.Leye@UGent.be
http://icrhb.org


Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen coördineerde de twee laatste prevalentiestudies in België, in opdracht van de FOD Volksgezondheid.
frichard@itg.be
www.itg.be


Observatoire du sida et des sexualités van de Saint Louis universiteit te Brussel

Observatoire du sida et des sexualités van de Saint Louis universiteit te Brussel voerde verschillende kwalitatieve onderzoeken uit in samenwerking met GAMS België vzw
dieleman@usaintlouis.be
http://observatoire-sidasexualites.be

Powered by WordPress. Designed by WooThemes