LANDFOCUS

Länkarna nedanför presenterar landspecifik information om KKS för 11 EU länder, inklusive relevant lagstiftning, prevalens, organisationer och stöd till utsatta, god praxis, tillgängliga resurser och riktlinjer för yrkespersoner.

Informationen som ges här syftar till att öka kunskap och medvetenhet om KKS samt att belysa information och resurser som kan vara användbara för olika aktörer inom EU, inklusive de som arbetar direkt med berörda kvinnor och flickor.

Klicka på följande länkar för information om KKS i:


 

Sidorna med Landfokus är tillgängliga på engelska och på varje lands officiella språk.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes