Ηλεκτρονική Μάθηση UEFGM

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης United to END FGM (UEFGM) ασχολείται με το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) στο πλαίσιο:
  • Υγείας
  • Ασύλου
  • Νομικό
  • Δικαστικό
  • Επιβολής του νόμου/αστυνομίας
  • Εκπαίδευσης
  • Κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας του παιδιού
  • Μέσων ενημέρωσης
  • Κοινωνίας των Πολιτών
  • Ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης (UEFGM) έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος επαγγελματιών, όπως μεταξύ άλλων:
  • Επαγγελματίες υγείας (π.χ. νοσηλευτές/-τριες, μαίες, γιατροί, γυναικολόγοι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας)
  • Λειτουργοί ασύλου και μετανάστευσης
  • Επαγγελματίες σε κέντρα υποδοχής και υπηρεσίες μετανάστευσης
  • Νομικοί και δικαστικοί λειτουργοί
  • Κοινωνικοί/-ές λειτουργοί και υπάλληλοι σε φορείς προστασίας του παιδιού
  • Αξιωματικοί της αστυνομίας/επαγγελματίες σε αρχές επιβολής του νόμου
  • Εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, φοιτητές/-τριες
  • Φορείς χάραξης πολιτικής (π.χ. από υπουργεία/τμήματα ασύλου, υγείας, εσωτερικών, δικαιοσύνης)
  • Ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα και οργανισμοί (π.χ. για διεθνή προστασία, μετανάστευση, θύματα της εγκληματικότητας)
  • Επαγγελματίες στα μέσα ενημέρωσης
  • ΜΚΟ, οργανώσεις γυναικών και μεταναστών/-στριών, καταλύματα
  • Κρατικές και επίσημες υπηρεσίες για την καλύτερη συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις

Εγγραφή

Εάν σας ενδιαφέρει να εγγραφείτε σε μια από τις κατευθύνσεις μάθησης του ηλεκτρονικού προγράμματος UEFGM, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες. Μόλις επιλέξετε την κατεύθυνση που προτιμάτε να μελετήσετε, ακολουθήστε τον οδηγό εγγραφής βήμα προς βήμα. Στη συνέχεια θα σας χορηγηθεί ένα ασφαλές όνομα χρήστη/-στριας και κωδικός πρόσβασης, δίνοντάς σας έτσι τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης.


Γενικοί μαθησιακοί στόχοι

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UEFGM έχει ως στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες ενός ευρέος φάσματος επαγγελματιών που παρέχουν υποστήριξη και προστασία σε γυναίκες και κορίτσια που επηρεάζονται από τον ΑΓΓΟ. Όταν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, ο/η μαθητευόμενος/-η πρέπει να είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τους τύπους και τις συνέπειες του ΑΓΓΟ
  • επικοινωνεί σχετικά με τον ΑΓΓΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές ευαισθησίες
  • ορίζει τον ΑΓΓΟ ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • αναγνωρίζει τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασύλου και τις διατάξεις των Συνθηκών
  • υιοθετεί μία διαπολιτισμική προσέγγιση για τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των πληγεισών γυναικών και κοριτσιών
  • υιοθετεί μία προσέγγιση σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το φύλο και τις πολιτισμικές ευαισθησίες, στο πλαίσιο της υγείας, του ασύλου, του νόμου, του συστήματος δικαιοσύνης, της επιβολής του νόμου/της αστυνομίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας του παιδιού, των μέσων ενημέρωσης, της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UEFGM αποτελείται από δύο υποχρεωτικές Εισαγωγικές Ενότητες και 11 Εξειδικευμένες Ενότητες.

 • Οι Εισαγωγικές Ενότητες είναι υποχρεωτικές και παρέχουν μία εισαγωγή για την κατανόηση του Ακρωτηριασμού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ) ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως μία ιδιαίτερη μορφή βίας με βάση το φύλο, καθώς και μία βαθύτερη κατανόηση των έμφυλων και κοινωνικών δυναμικών που συνεπάγονται.
 • Οι Εξειδικευμένες Ενότητες προσφέρουν σε επαγγελματίες την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ΑΓΓΟ, επιλέγοντας δύο περαιτέρω ενότητες μεταξύ ενός φάσματος θεμάτων που σχετίζονται με διάφορους κλάδους εξειδικευμένων γνώσεων.

Κάθε ενότητα συνδυάζει ποικίλο υλικό και ασκήσεις, όπως μεταξύ άλλων δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ, μελέτες περιπτώσεων, πρόσθετη βιβλιογραφία και κουίζ αυτοαξιολόγησης, παρέχοντας στον/στη μαθητευόμενο/-η μία ευρεία και τεκμηριωμένη προοπτική μέσω της οποίας θα αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες.

Στο τέλος κάθε ενότητας, οι συμμετέχοντες/-ουσες στο πρόγραμμα πρέπει να κάνουν ένα σύντομο κουίζ αυτοαξιολόγησης ή διαδραστικό παιχνίδι, συμπληρώνοντας τουλάχιστον οκτώ σωστές απαντήσεις πριν προχωρήσουν στην επόμενη ενότητα. Το κουίζ μπορεί να επαναληφθεί έως και τρεις φορές. Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενοτήτων και των κουίζ, ο/η συμμετέχων/-ουσα καλείται να συμπληρώσει μία σύντομη αξιολόγηση του προγράμματος. Στη συνέχεια ο/η συμμετέχων/-ουσα θα λάβει μία ηλεκτρονική βεβαίωση.


Κατευθύνσεις για μελέτη

Οι συμμετέχοντες/-ουσες στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε μία από τις επτά κατευθύνσεις. Οι δύο Εισαγωγικές Ενότητες πρέπει να ολοκληρωθούν από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες όλων των κατευθύνσεων. Οι πρόσθετες ενότητες πρέπει να ολοκληρωθούν ως εξής:

Επισκόπηση ενοτήτωνΕπισκόπηση ενοτήτων

Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Ακρωτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ)

Ομάδα-στόχος: Οι επαγγελματίες κάθε είδους

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Στην Ενότητα 1 παρέχεται μία επισκόπηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) και τη διάδοσή του στην Ευρώπη και αλλού. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η γνώση των βασικών στοιχείων για τον ΑΓΓΟ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο ορισμός, η τυπολογία και η διάδοσή του στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο
  • η περιγραφή των βασικών πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων που καθορίζουν τις διαφορές στον τρόπο άσκησης του ΑΓΓΟ
  • η διάκριση των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιπτώσεων του ΑΓΓΟ
  • η αναγνώριση του ΑΓΓΟ ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Μέθοδοι: Βίντεο, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, ενημερωτικά δελτία, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.


Ενότητα 2: AΓΓΟ: Κατανόηση της Έμφυλης και Κοινωνικής Δυναμικής

Ομάδα-στόχος: Οι επαγγελματίες κάθε είδους

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) και της κοινωνικής και έμφυλης δυναμικής. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η κατανόηση του ρόλου που παίζει ο ΑΓΓΟ για τον προσδιορισμό της έμφυλης ταυτότητας και της δυναμικής της εξουσίας
  • η επεξήγηση του γιατί ο ΑΓΓΟ μπορεί να εκληφθεί ως κοινωνικός κανόνας
  • η περιγραφή του πώς η ανισότητα μεταξύ των φύλων επηρεάζει τις γυναίκες και πώς μπορεί να σχετίζεται με τον ΑΓΓΟ
  • η επεξήγηση του πώς η διαδικασία της μετανάστευσης διασταυρώνεται με την έμφυλη ταυτότητα και τις δυναμικές της εξουσίας
  • ο εντοπισμός τρόπων προώθησης της εξάλειψης του ΑΓΓΟ μέσα από την διάσταση του φύλου και των κοινωνικών κανόνων

Μέθοδοι: Βίντεο, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Ενότητα 3: Επιπτώσεις του ΑΓΓΟ στην Υγεία των Γυναικών και η Αντιμετώπισή Τους

Ομάδα-στόχος: Η παρούσα ενότητα σχεδιάστηκε για χρήση από γιατρούς, νοσηλευτές/-τριες και μαίες, ως συμπλήρωμα της εκπαίδευσης, πριν από την επαγγελματική τους ενασχόληση ή κατά τη διάρκεια αυτής. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές/-τριες Ιατρικής και άλλους/-ες εργαζόμενους/-ες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και από εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπούς δημόσιους λειτουργούς (υγείας).

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Στην Ενότητα 3 παρέχεται μία εμπεριστατωμένη επισκόπηση των επιπτώσεων του ΑΓΓΟ στην υγεία (σωματικών, ψυχολογικών, σεξουαλικών και γυναικολογικών) και της αντιμετώπισής τους από μία διεπιστημονική ομάδα. Καλύπτονται ακόμη χειρουργικές διαδικασίες, όπως ο από-αγκτηριασμός (deinfibulation) και η εγχείρηση ανάπλασης.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η περιγραφή των σωματικών, ψυχολογικών, σεξουαλικών και γυναικολογικών επιπτώσεων του ΑΓΓΟ
  • η αναγνώριση των εν λόγω επιπλοκών και η παραπομπή των γυναικών στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • η αντιμετώπιση των εν λόγω επιπλοκών ή η παραπομπή των γυναικών στον/στην κατάλληλο/-η φροντιστή/-στρια
  • η περιγραφή της διαφοράς ανάμεσα στον από-αγκτηριασμό (deinfibulation) και την εγχείρηση ανάπλασης

Μέθοδοι: Βίντεο, κατάλογοι ελέγχου, συμπληρωματικά έγγραφα και χρήσιμοι σύνδεσμοι, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.


Ενότητα 4: Ηθική, Επικοινωνία και Συμβουλευτική στο Πλαίσιο της Υγείας

Ομάδα-στόχος: Η Ενότητα 4 απευθύνεται κυρίως σε γιατρούς, νοσηλευτές/-τριες και άλλους/-ες επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο της υγείας.

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Η Ενότητα 4 παρουσιάζει βασικά ζητήματα και τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία και υποστήριξη των νέων κοριτσιών και γυναικών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ΑΓΓΟ. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η διαπίστωση των κύριων εμποδίων επικοινωνίας που βιώνουν οι γυναίκες και οι επαγγελματίες υγείας
  • η κατανόηση των βασικών αρχών και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για μία αποτελεσματική συμβουλευτική, όπως η ειδική ενημέρωση των επαγγελματιών για τον ΑΓΓΟ
  • η εκμάθηση διαφορετικών τρόπων αναγνώρισης των νέων γυναικών και κοριτσιών που κινδυνεύουν να υποστούν ΑΓΓΟ
  • η κατανόηση των συνεπειών της ιατρικοποίησης του ΑΓΓΟ
  • η ενημέρωση για τα σημαντικά θέματα που προκύπτουν στις τρέχουσες συζητήσεις όσον αφορά τον ΑΓΓΟ

Μέθοδοι: Μελέτη περίπτωσης, βίντεο, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Ενότητα 5: Ο ΑΓΓΟ ως Λόγος Διεθνούς Προστασίας

Ομάδα-στόχος: Η Ενότητα 5 είναι μία εξειδικευμένη ενότητα που προορίζεται (ενδεικτικά) για λειτουργούς ασύλου και των αναθεωρητικών αρχών, το προσωπικό των κέντρων υποστήριξης για το άσυλο, τους/τις κοινωνικούς/-ές λειτουργούς που εμπλέκονται σε υποθέσεις ασύλου και το προσωπικό των σχετικών ΜΚΟ.

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Η Ενότητα 5 εξετάζει τον ΑΓΓΟ ως λόγο διεθνούς προστασίας (άσυλο), βάσει ‘βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης’. Η Ενότητα ασχολείται με τους σχετικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία, σκιαγραφεί τους βασικούς φορείς δίωξης, περιγράφει τη διαθεσιμότητα κρατικής προστασίας και τους λόγους δίωξης και εξηγεί το ζήτημα της δυνατότητας εγκατάστασης σε άλλη περιοχή της χώρας καταγωγής. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η σκιαγράφηση της νομικής βάσης για τα αιτήματα ασύλου, λόγω ΑΓΓΟ στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ και άλλων
  • η καθιέρωση της έννοιας των κρατικών και μη κρατικών φορέων δίωξης
  • η κατανόηση του όρου ‘βάσιμος και δικαιολογημένος φόβος δίωξης’ στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης
  • η υπογράμμιση της σημασίας των οδηγιών της ΕΕ/ΕΚ για τη διεθνή προστασία, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις για την αναγνώριση (Οδηγία 2011/95/ΕΕ-αναδιατύπωση) και τις συνθήκες υποδοχής (Οδηγία 2003/9/ΕΚ και Οδηγία 2013/33/ΕΕ)
  • η εξακρίβωση του τι είναι ‘σχετικό’ και ‘εύλογο’ όταν εξετάζεται η επιλογή της εγκατάστασης σε άλλη περιοχή της χώρας καταγωγής

Μέθοδος: Μελέτη περίπτωσης, πολιτικές και νομικά συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.


Ενότητα 6: Το Πλαίσιο της Διαδικασίας Χορήγησης Ασύλου: Τεχνικές Επικοινωνίας και Συνέντευξης

Ομάδα-στόχος: Επαγγελματίες ασύλου

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Στην Ενότητα 6 σκιαγραφούνται και εξετάζονται οι τεχνικές επικοινωνίας και συνέντευξης που χρησιμοποιούνται κατά τον καθορισμό του καθεστώτος του/της πρόσφυγα, οι δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικός και οι βασικές κατευθυντήριες αρχές για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας (credibility assessment), στο πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης ασύλου. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η κατανόηση των κατευθυντήριων αρχών του καθορισμού του καθεστώτος του/της πρόσφυγα (ΚΚΠ), και ιδίως το βάρος απόδειξης και το καθήκον τεκμηρίωσης των αιτημάτων
  • η υπογράμμιση της σημασίας των Οδηγιών της ΕΕ για τη διεθνή προστασία, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις για την αναγνώριση (Οδηγία 2011/95/ΕΕ, αναδιατύπωση) και τις διαδικασίες (Οδηγία 2013/32/ΕΕ, αναδιατύπωση)
  • η εξέταση της διαδικασίας συνέντευξης με βάση το φύλο και η εξατομικευμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας
  • η παροχή καταλόγων ελέγχου των βασικών βημάτων

Μέθοδοι: Μελέτη περίπτωσης, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Ενότητα 7: Ο Ρόλος του Συστήματος Δικαιοσύνης στην Καταπολέμηση του ΑΓΓΟ

Ομάδα-στόχος: Δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, νομικοί εμπειρογνώμονες

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Στην Ενότητα 7 εξετάζεται ο ρόλος του συστήματος δικαιοσύνης για την καταπολέμηση του ΑΓΓΟ και παρουσιάζονται διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις για την εξάλειψη του ΑΓΓΟ σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η χρήση του ποινικού δικαίου, του δικαίου προστασίας του παιδιού και της νομοθεσίας περί επαγγελματικού απορρήτου. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η περιγραφή του τριπλού ρόλου του συστήματος δικαιοσύνης στην καταπολέμηση του ΑΓΓΟ
  • η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ του ειδικού και του γενικού ποινικού δικαίου, όσον αφορά τον ΑΓΓΟ, και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των δύο συστημάτων
  • η συνειδητοποίηση των δυσκολιών της εφαρμογής νόμων ενάντια στον ΑΓΓΟ
  • η εγρήγορση όσον αφορά τον ρόλο και την ανταπόκριση των δικηγόρων, δικαστών ή εισαγγελέων όταν αντιμετωπίζουν το ζήτημα του ΑΓΓΟ

Μέθοδοι: Μελέτες περίπτωσης, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.


Ενότητα 8: Ο Ρόλος της Αστυνομίας στην Καταπολέμηση του ΑΓΓΟ

Ομάδα-στόχος: Αστυνομία και λοιποί φορείς του συστήματος επιβολής του νόμου

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Στην Ενότητα 8 εξηγείται ο ρόλος της αστυνομίας στην αντιμετώπιση του ΑΓΓΟ, ενώ έμφαση δίνεται στην εξεύρεση πιο αποτελεσματικών μεθόδων, ώστε να εντοπίζει και να βοηθήσει τις γυναίκες και τα κορίτσια που διατρέχουν κίνδυνο, να διερευνά και να διώκει υποθέσεις και να συνεργάζεται με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (καθώς και τα βήματα για να διασφαλίζεται το ‘βέλτιστο συμφέρον του παιδιού’). Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η παραδοχή ότι ο ΑΓΓΟ είναι πιθανό να συμβεί σε κοινότητες όπου εργάζονται αξιωματικοί της αστυνομίας
  • η κατανόηση των ευθυνών και των ρόλων ενός/μίας αξιωματικού της αστυνομίας για την εξάλειψη του ΑΓΓΟ
  • η γνώση των διεθνών νομικών προτύπων σχετικά με τον ρόλο της αστυνομίας στην εξάλειψη του ΑΓΓΟ
  • η κατανόηση συγκεκριμένων πολιτισμικών ευαισθησιών που σχετίζονται με τον ΑΓΓΟ

Μέθοδοι: Μελέτη περίπτωσης, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Ενότητα 9: Συμβουλευτική και Υποστήριξη για τις Επιζήσασες ΑΓΓΟ

Ομάδα-στόχος: Κοινωνικοί/-ές λειτουργοί, σύμβουλοι, προσωπικό που εργάζεται σε κοινωνικές υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, σε δομές υγείας και κοινωνικής μέριμνας, σε ξενώνες φιλοξενίας για γυναίκες, νέους, νέες και παιδιά, σε εθελοντικούς/ανεξάρτητους οργανισμούς, καθώς και σε υπηρεσίες για πρόσφυγες και μετανάστες/-στριες.

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Η Ενότητα 9 στοχεύει να καθοδηγήσει επαγγελματίες, ώστε να παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη σε επιζήσασες ΑΓΓΟ. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η αναγνώριση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της ΕΕ
  • η κατανόηση των αναγκών των γυναικών που έχουν υποστεί ΑΓΓΟ
  • η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών
  • η παροχή συμβουλών ευαίσθητων ως προς τον πολιτισμό και το φύλο σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους χώρους υποστήριξης
  • η εξέταση των λόγων και των κινδύνων της ποινικής δίωξης
  • η ανάπτυξη επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ κλάδων και χωρών για τη βελτίωση της πολιτικής και των υπηρεσιών

Μέθοδοι: Μελέτη περίπτωσης, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.


Ενότητα 10: ΑΓΓΟ και Προστασία του Παιδιού

Ομάδα-στόχος: Υπάλληλοι των υπηρεσιών προστασίας του παιδιού και κοινωνικοί/-ές λειτουργοί, προσωπικό σχολείων και πανεπιστημίων, σύμβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες σε μετανάστες/-στριες ή πρόσφυγες, προσωπικό ΜΚΟ που ασχολείται με θέματα που αφορούν γυναίκες, παιδιά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ένταξη, την εκπαίδευση, τη νεολαία, το φύλο και τη βία.

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Στην Ενότητα 10 εξετάζονται διάφορες πτυχές της προστασίας του παιδιού στο πλαίσιο του ΑΓΓΟ. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η απόκτηση περισσότερων γνώσεων σχετικά με το δίκαιο και τις εθνικές πολιτικές για τον ΑΓΓΟ
  • η κατανόηση των διάφορων πρωτοβουλιών για την πρόληψη του ΑΓΓΟ και τα εργαλεία προστασίας
  • οι μέθοδοι αναγνώρισης και διαφύλαξης των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο
  • η ενίσχυση των δεξιοτήτων όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων
  • η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την υποστήριξη και την παροχή συμβουλευτικής σε ανήλικες επιζήσασες του ΑΓΓΟ
  • η ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με την υποχρέωση και το καθήκον καταγγελίας υποθέσεων ΑΓΓΟ
  • η αναγνώριση των φορέων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην προστασία του παιδιού και των κατάλληλων μορφών συνεργασίας
  • η εκτίμηση των προκλήσεων και των πιθανών εκβάσεων της ποινικής δίωξης

Μέθοδοι: Μελέτη περίπτωσης, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Ενότητα 11: Ο Ρόλος του Τομέα της Εκπαίδευσης στην Πρόληψη του ΑΓΓΟ

Ομάδα-στόχος: Σχολεία και εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται απευθείας με τους νέους και τις νέες, καθώς και επαγγελματίες της τοπικής αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα την προαγωγή και τη συνεργασία με τα σχολεία.

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Στην Ενότητα 11 διερευνάται ο ρόλος του τομέα της εκπαίδευσης στην πρόληψη του ΑΓΓΟ και στην προστασία των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο, στην υποστήριξη των κοριτσιών που έχουν υποστεί ΑΓΓΟ και στη διευκόλυνση της αλλαγής των στάσεων των νέων και της ευρύτερης κοινότητας. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η κατανόηση του αντίκτυπου του ΑΓΓΟ στα κορίτσια και τις νέες γυναίκες, καθώς και οι ευθύνες των επαγγελματιών για προαγωγή του τομέα της εκπαίδευσης
  • η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ικανότητας κατάλληλης ανταπόκρισης στα κορίτσια που διατρέχουν τον κίνδυνο του ΑΓΓΟ και σε εκείνα που έχουν επηρεαστεί από αυτόν
  • η καλή γνώση καλών πρακτικών με σκοπό την ανταπόκριση με αποτελεσματικότητα και ευαισθησία στον ΑΓΓΟ, σε εκπαιδευτικό περιβάλλον
  • η ενίσχυση της ικανότητας υπέρβασης εμποδίων για την αντιμετώπιση του ΑΓΓΟ στο σχολικό περιβάλλον
  • η αναγνώριση του τομέα της εκπαίδευσης ως μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής ανταπόκρισης στον ΑΓΓΟ, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

Μέθοδοι: Μελέτη περίπτωσης, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, οπτικοακουστικό υλικό, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.


Ενότητα 12: Προσεγγίσεις σε Επίπεδο Κοινότητας για την Ανταπόκριση στον ΑΓΓΟ

Ομάδα-στόχος: Προσωπικό από τις τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ και τα κέντρα της κοινότητας μεταναστών/-στριών/προσφύγων, το οποίο εργάζεται για κοινότητες που πλήττονται από τον ΑΓΓΟ, καθώς και οι θεσμοθετημένοι/-ες επαγγελματίες από τους κλάδους της αστυνομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της προστασίας των παιδιών και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Στην Ενότητα 12 υπογραμμίζεται η ποικιλία των προσεγγίσεων που απαιτούνται για την εμπλοκή διάφορων κοινοτήτων της διασποράς, η μέθοδος εντοπισμού πιθανών στρατηγικών για την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων φορέων στις κοινότητες, όπως ενδεικτικά των γυναικών, των ανδρών, των νέων και των ηγετών/ηγετιδών της κοινότητας, με σκοπό να επιτευχθούν βιώσιμες αλλαγές. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η κατανόηση των κοινωνικών κανόνων που περιβάλλουν τον ΑΓΓΟ
  • η συνειδητοποίηση του ρόλου των φορέων της κοινότητας για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών στη συμπεριφορά
  • η εξερεύνηση του πλαισίου και των προτύπων πολιτικής για την αποτελεσματική εμπλοκή της κοινότητας
  • η αναγνώριση των στρατηγικών για την εμπλοκή των βασικών φορέων της κοινότητας στο πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος ανταπόκρισης στον ΑΓΓΟ
  • η ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επικοινωνία με τις κοινότητες
  • η κατανόηση καλών πρακτικών, στο πλαίσιο προληπτικών παρεμβάσεων σε επίπεδο κοινότητας

Μέθοδοι: Παραδείγματα καλών πρακτικών, συμπληρωματικά έγγραφα, χρήσιμοι σύνδεσμοι, οπτικοακουστικό υλικό, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Ενότητα 13: Επιλογή εξειδικευμένης ενότητας

Για να ολοκληρώσετε την κατεύθυνση μάθησης 6: ΑΓΓΟ και Μέσα Ενημέρωσης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εξειδικευμένες Ενότητες 3, 5, 7, 9, 11 και συνεχίστε στην Ενότητα 14.


Ενότητα 14: Μετάδοση Πληροφοριών και Ειδησεογραφία Σχετικά με τον ΑΓΓΟ

Ομάδα-στόχος: Δημοσιογράφοι, κινηματογραφιστές/κινηματογραφίστριες ντοκιμαντέρ, επαγγελματίες των μέσων επικοινωνίας, φοιτητές/-τριες και κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να γνωρίζει πώς να μεταβιβάζει πληροφορίες για τον ΑΓΓΟ, χωρίς να στιγματίζει τις επιζήσασες του ΑΓΓΟ, τις κοινότητες που επηρεάζονται από αυτόν και τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο.

Γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ολλανδική, ισπανική, ιταλική, πορτογαλική, σουηδική, ελληνική

Στόχοι: Στην Ενότητα 14 παρέχονται εργαλεία για τα πρόσωπα που επιθυμούν να μεταβιβάσουν πληροφορίες σχετικά με τον ΑΓΓΟ και τα ζητήματα βίας, λόγω φύλου, έτσι ώστε να ενεργούν με αυτοπεποίθηση, σαφήνεια, ήθος και σύμφωνα με την αρχή του ‘μη βλάπτειν’ (‘do no harm’). Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • η εξοικείωση με τους κατάλληλους όρους σχετικά με τον ΑΓΓΟ, τις επιζήσασες του ΑΓΓΟ και τις κοινότητες που επηρεάζονται από τον ΑΓΓΟ
  • η επίγνωση των τρόπων με τους οποίους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορούν να επηρεάσουν την αύξηση της δημόσιας ευαισθητοποίησης για τον ΑΓΓΟ
  • η αναγνώριση του στίγματος και των τραυματικών επιπτώσεων που μπορούν να προκαλέσουν ορισμένες λέξεις και εικόνες στις επιζήσασες του ΑΓΓΟ και στις κοινότητες που επηρεάζονται
  • η αναγνώριση του ΑΓΓΟ ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Μέθοδοι: Παραδείγματα καλών πρακτικών, συμπληρωματικά έγγραφα τεκμηρίωσης, χρήσιμοι σύνδεσμοι, οπτικοακουστικό υλικό, κατάλογοι ελέγχου, πρόσθετη βιβλιογραφία, κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes