Δείτε τις ακόλουθες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν έχετε μια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί εδώ, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση info@uefgm.org

1. Πόσο κοστίζει το πρόγραμμα;

Η Πλατφόρμα Γνώσεων UEFGM είναι εντελώς δωρεάν και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


2.Πώς μπορώ να εγγραφώ;

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης UEFGM ακολουθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ. Μόλις εγγραφείτε, θα σας χορηγηθούν τα προσωπικά στοιχεία του λογαριασμού σας, τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε όπως θέλετε. Έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα με βάση το δικό σας χρονοδιάγραμμα, να συνδεθείτε και να αποσυνδεθείτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.


3. Πώς μπορώ να πάρω τη βεβαίωσή μου για το πρόγραμμα;

Η βεβαίωση για το πρόγραμμα θα σας χορηγηθεί, αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία:

  • τουλάχιστον τέσσερις ενότητες, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών Εισαγωγικών Ενοτήτων 1 και 2,
  • τα κουίζ αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας, επιτυγχάνοντας τουλάχιστον οκτώ σωστές απαντήσεις στο καθένα,
  • μια φόρμα αξιολόγησης του προγράμματος.

Στη συνέχεια μπορείτε να λάβετε και να εκτυπώσετε τη βεβαίωσή σας για το πρόγραμμα διαδικτυακά.

 


4. Μπορώ να παρακολουθήσω πάνω από τέσσερις κατευθύνσεις μάθησης;

Μπορείτε να εγγραφείτε όσες κατευθύνσεις μάθησης θέλετε. Στη βεβαίωσή σας θα εμφανιστούν όλες οι κατευθύνσεις μάθησης που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.


5. Μπορώ να εγγραφώ ενότητες σε κατευθύνσεις μελέτης εκτός του τομέα ειδίκευσής μου;

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγγραφή σε κάποια ενότητα ή κατεύθυνση μάθησης. Για παράδειγμα, ως επαγγελματίας υγείας μπορεί να θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε θέματα που άπτονται της μεταβίβασης δεδομένων σχετικά με τον ΑΓΓΟ. Αφού ολοκληρώσετε τις υποχρεωτικές Εισαγωγικές Ενότητες 1 και 2, έχετε την ευχέρεια να επιλέξετε οποιαδήποτε κατεύθυνση μελέτης σας ενδιαφέρει.


6. Τι θα συμβεί αν δεν περάσω ένα κουίζ αυτοαξιολόγησης;

Μην ανησυχείτε! Μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας συμπληρώνοντας και πάλι κάθε κουίζ έως και τρεις φορές.


7. Μπορώ να μάθω περισσότερα για τον ΑΓΓΟ σε μια συγκεκριμένη χώρα;


Η Πλατφόρμα Γνώσεων UEFGM περιλαμβάνει πληροφορίες και εθνικά δεδομένα ανά χώρα (country focus) για 11 κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εθνικά δεδομένα ανά χώρα (country focus) διατίθενται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας, καθώς και στην αγγλική γλώσσα. Ακολουθείτε τον σύνδεσμο εδώ.


8. Πώς μπορώ να συμμετέχω σε διαδικτυακά σεμινάρια και συζητήσεις;

Οι διαδικτυακές συζητήσεις και σεμινάρια θα ανακοινώνονται στην αρχική σελίδα και είναι προσβάσιμα σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τους θεματικούς τομείς που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Μάθησης UEFGM. Ο στόχος των διαδικτυακών συζητήσεων και σεμιναρίων που διοργανώνονται από την UEFGM είναι η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων, της ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ΑΓΓΟ.


9. Μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης UEFGM μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@uefgm.org. Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τον τίτλο «UEFGM Query» ως θέμα σε κάθε αλληλογραφία.


Σχόλια

Κάθε εισήγηση και σχόλιο σχετικά με τον ιστότοπό μας και την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Μάθησης UEFGM είναι ευπρόσδεκτα. Παρακαλούμε απευθύνετε τα σχόλιά σας στη διεύθυνση info@uefgm.org, αναγράφοντας «UEFGM Feedback» ως θέμα.