Frågor och svar (FAQ) 

Nedan följer svar på ofta förekommande frågor. Om du har en fråga som inte besvaras här, vänligen kontakta info@uefgm.org

1. Hur mycket kostar kursen?

UEFGM Knowledge Platform är helt gratis för användaren, och har delfinansierad av Europeiska unionens program för rättsliga frågor.


2. Hur loggar jag in?

För att anmäla dig till UEFGM e-learningkurs, vänligen klicka här. När du har registrerat dig får du dina personliga kontouppgifter, som du kan ändra om du önskar. Du kan slutföra kursen i din egen takt och kan logga in och ut när som helst du vill.


3. Hur får jag mitt kursbevis?

Du kommer att kunna erhålla ett kursintyg efter att framgångsrikt ha genomfört:

  • Minst fyra moduler, inklusive grundmoduler 1 och 2;
  • Självutvärderingstestet i slutet av varje modul, med minst åtta korrekta svar i vardera;
  • Ett kursvärderingsformulär.

Du kan därefter få tillgång till och skriva ut ditt kursintyg online.


4. Kan jag göra mer än en ström?

Du kan genomföra så många strömmar som du vill. I ditt kursintyg visas alla framgångsrikt genomförda strömmar och moduler.


5. Kan jag genomföra moduler i studieströmmar utanför mitt kompetensområde?

Det krävs inga grundförutsättningar för att genomföra en modul eller studieström. Till exempel kan en anställd inom sjukvården vilja lära sig mer om medias roll i att kommunicera KKS-relaterade frågor. Efter att du har slutfört grundmodulerna 1 och 2 kan du välja den studieström som är intressant för dig.


6.Vad händer om jag inte klarar av ett självutvärderingstest?

Ingen fara! Du kan testa din kunskap genom att ta ett självutvärderingstest upp till tre gånger.


7. Kan jag lära mig mer om KKS i ett visst land?
UEFGM Knowledge Platform innehåller landfokus för 11 EU-medlemsstater: Belgien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien. Landfokus finns på landets officiella språk samt på engelska, vänligen klicka här


8. Hur kan jag delta i webb-konferenser och online-diskussioner?

Aktiva online-diskussioner och webinars kommer att meddelas på hemsidan och är öppna för alla personer som är intresserade av de tematiska områden som omfattas av UEFGM läroplattform. Syftet med online-diskussionerna och webbsidorna som drivs av UEFGM är att uppmuntra utbyte av kunskap, erfarenheter, god praxis samt lärdomar bland yrkesverksamma inom KKS.


9. Kan jag kontakta en supportavdelning?

UEFGM supportavdelning kan kontaktas via e-post på info@uefgm.org. Kom ihåg att inkludera “UEFGM Query” i ämnesraden.


 

Feedback

Vi välkomnar förslag och feedback om vår webbplats och UEFGM Knowledge Platform. Vänligen skicka dina kommentarer till info@uefgm.org, med “UEFGM Feedback” i ämnesraden..