1. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν ενδεχόμενα ζητήματα που μπορεί να αποτρέψουν τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες από το να προσεγγίσουν τους/τις εκπαιδευτικούς ή τις εκπαιδευτικές αρχές σχετικά με τον ΑΓΓΟ;
 
 
 
 
 
2. Ποιες επιπλοκές στην υγεία, που συνδέονται συνήθως με τον ΑΓΓΟ, συνιστούν παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να εντοπίσουν οι εκπαιδευτικοί;
 
 
 
 
 
 
3. Στο τοπικό δημοτικό σχολείο, ένα από τα κορίτσια στην τάξη σας γράφει μία ιστορία, σχετικά με την επίσκεψή του στην Αφρική κατά τις καλοκαιρινές διακοπές και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για “ειδική θεραπεία”.
Τι πρέπει να κάνει ο/η εκπαιδευτικός;
 
 
 
 
 
4. Τι θα βοηθούσε τον/την εν λόγω εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτή την κατάσταση;
 
5. Ορθά θα υποθέσει ο/η εκπαιδευτικός ότι το εν λόγω κορίτσι δεν υποβλήθηκε σε ΑΓΓΟ;