1. Welke factoren kunnen een potentiele hindernis vormen die meisjes of jonge vrouwen ervan weerhouden VGV te bespreken met leerkrachten of onderwijsoverheden?
 
 
 
 
 
2. Welke gezondheidsrisico’s, verbonden aan VGV, kunnen leerkrachten identificeren?
 
 
 
 
 
 
3. U werkt op een lagere school. Een van de meisjes in uw klas schrijft een verhaal over haar reis naar haar land van herkomst volgende zomer. Ze vertelt dat ze naar het ziekenhuis gebracht zal worden voor een ‘speciale behandeling’.
Hoe moet u hierop reageren?
 
 
 
 
 
4. Wat kan u, in dergelijke situaties, helpen om op de juiste manier te reageren?
 
5. Kunt u ervan uitgaan dat het meisje nog geen VGV heeft ondergaan?