1. Vilket av följande är potentiella problem som kan hindra flickor och unga kvinnor att närma sig lärare eller utbildningsmyndigheter när det gäller KKS?
 
 
 
 
 
2. Vilka hälsokomplikationer som vanligen förknippas med kvinnlig könsstympning är riskfaktorer som lärare kan uppfatta?
 
 
 
 
 
 
3. På din lokala grundskola, skriver en av flickorna i klassen en berättelse om att resa till Afrika under sommarlovet och att ha tagits till sjukhus för “särskild behandling”.
Vad bör läraren göra?
 
 
 
 
 
4. Vad skulle hjälpa den här läraren att effektivt möta denna situation?
 
5. Har läraren rätt att anta att den berörda flickan inte genomgått könsstympning?