Σενάριο 1

Εργάζεστε σε ένα κέντρο υποστήριξης κοινοτήτων μεταναστών/-τριών. Μάθατε πρόσφατα ότι ορισμένες από τις γυναίκες που παρακολουθούν τα μαθήματά σας για αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα, έχουν υποστεί ΑΓΓΟ. Πώς πρέπει να αντιδράσετε;

1. Δεν υπάρχει νόημα να προσπαθούμε να εξαλείψουμε τον ΑΓΓΟ, επειδή:
 
 
 
 
 
 
2. Η εξάλειψη του ΑΓΓΟ στην Ευρώπη θα είναι εύκολη, επειδή:
 
 
 
 
 
 
3. Όταν διοργανώνετε μία εκδήλωση για την παροχή συμβουλευτικής στις κοινότητες που πλήττονται από τον ΑΓΓΟ, πρέπει να:
 
 
 
 
 
 
4. Για να αλλάξουν οι κοινωνικοί κανόνες των κοινοτήτων που ασκούν τον ΑΓΓΟ ενδεχομένως να χρειαστεί: