Scenario 1

Du är en stödperson som arbetar med berörda grupper och verkar vid ett resurscentrum för migranter. Du har nyligen blivit medveten om att några av kvinnorna som deltar på din lektion för engelska som andraspråk har utsatts för könsstympning. Hur ska du reagera?

1. Det är ingen idé att försöka få slut på KKS eftersom:
 
 
 
 
 
 
2. Att få slut på kvinnlig könsstympning i Europa kommer att vara lätt eftersom:
 
 
 
 
 
 
3. När du organiserar ett evenemang för att konsultera KKS-drabbade grupper, måste du:
 
 
 
 
 
 
4. För att förändra sociala normer hos praktiserande grupper kan du: