1. Vad är den vanligaste kortsiktiga fysiska komplikation av KKS?
 
 
 
 
2. Vilka är några av de främsta orsakerna till infektion vid KKS?
 
3. KKS kan leda till döden.
 
 
4. Vad är orsaken till en dermoidcysta?
 
 
 
 
5. Neurom är ett resultat av:
 
6. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en möjlig långtidseffekt av KKS.
 
7. Psykologisk korttidsbehandling är inte effektiv för kvinnor med KKS.
 
8. Samlag kan vara smärtsamt och svårt för kvinnor som drabbats av KKS, på grund av vaginal förträngning och smärtsam ärrvävnad. Detta tillstånd är känt som: