United to End Female Genital Mutilation
UEFGM

E-Mail: info@uefgm.org
Website: www.uefgm.org


Coördinator:

Universiteit van Technologie van Cyprus
Adres: Cyprus University of Technology
30 Archbishop Kyprianou Str.
3036 Lemesos

Tel: +357 25 00 2500

Fax:  +357 25 00 2750


Aansprakelijkheid:

Deze website bevat externe links. Aangezien wij de inhoud van deze externe websites niet beheren, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Alleen de provider van de gekoppelde website is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de verstrekte informatie. Op het tijdstip waarop de links hier werden geplaatst, werden geen overtredingen vastgesteld. Van zodra een overtreding vastgesteld wordt, zullen wij de betreffende link verwijderen.


Disclaimer:


 

 

 

Deze website werd ontwikkeld met de financiële steun van het Programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap van de Europese Unie. Alleen de partners van het EUFGM-project zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De inhoud van deze website kan niet gezien worden als een weergave van de standpunten van de Europese Commissie.


Privacyverklaring

Laatste update: 23/03/2017 09:00 (GMT+2)

https://uefgm.org (de website) wordt beheert door het UEFGM – United to End Female Genital Mutilation Europees Kennisplatform (wij, ons of onze).
Op deze pagina vindt u meer informatie omtrent het verzamelen, het gebruik en de publicatie van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze website. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het opmaken van statistieken en voor de verbetering van de website. Door de website te gebruiken, toont u dat u toestemt met het verzamelen en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met deze verklaring.


Verzameling en gebruik van informatie

Wanneer u deze website gebruikt, kunnen wij u vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze informatie kan gebruikt worden om u te contacteren of te identificeren. Deze persoonsgegevens bestaan uit, onder andere, uw naam, maar kunnen ook andere gegevens omvatten (persoonlijke informatie). Uw persoonsgegevens zullen verwijderd worden zodra u uw toestemming tot behoud van informatie intrekt of wanneer de opgeslagen informatie om wettelijke redenen niet meer bruikbaar wordt.


Loggegevens

Net als veel andere weboperatoren verzamelen wij informatie die door uw browser verstuurd wordt wanneer u onze website bezoekt (loggegevens). Deze loggegevens kunnen bestaan uit het internetprotocoladres (IP-adres), het browsertype, de browserversie, een overzicht van de pagina’s van onze website dat u bezocht, de tijd dat u op deze pagina’s spendeerde, het tijdstip en de datum van uw bezoek en andere. Bovendien kunnen wij, voor doeleinden gebonden aan het project, beroep doen op de diensten van een derde partij (zoals Google Analytics) om deze gegevens te verzamelen, op te volgen en te analyseren. De verzamelde gegevens (zoals IP-adres) worden uitsluitend intern gebruikt voor de evaluatie van het project en worden niet gepubliceerd.


Communicatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om nieuwe informatie te mailen omtrent VGV, nieuwsbrieven, aanstaande webinars, online discussies, evenementen, aankondigingen over de cursus, online enquêtes, onderzoek en deadlines.


Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid aan data, waaronder mogelijks anonieme en unieke identificatiegegevens. Cookies worden door een website verstuurd naar uw browser en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Zoals veel websites gebruiken ook wij cookies om informatie te verzamelen. U kunt in uw browser aangeven dat u alle cookies weigert of u kunt aangeven dat u verwittigd wilt worden wanneer een cookie verzonden wordt. Wanneer u cookies weigert, kunnen sommige delen van de website ontoegankelijk worden.


Veiligheid

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Geen enkele overdracht via het internet of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig. Hoewel wij commercieel aanvaarde middelen trachten te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid hiervan niet garanderen.


Veranderingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring treedt in werking op 16/03/2017 (GMT+2) en blijft geldig. In de toekomst kunnen, nadat de informatie op deze pagina wordt gepost, uitzonderlijk aanpassingen worden uitgevoerd.

Wij behouden ons het recht onze privacyverklaring op elk moment aan te vullen of te veranderen. Het is dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig na te kijken. Door de website te blijven gebruiken na de bekendmaking van veranderingen in ons privacybeleid, geeft u aan akkoord te zijn met de veranderingen en geeft u de toestemming gebonden te zijn aan deze nieuwe verklaring.

Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen of door een duidelijke melding te plaatsen op de website.


Contact Us

Met vragen omtrent de privacyverklaring kunt u terecht bij info@uefgm.org.