Την ευθύνη για το περιεχόμενο της πλατφόρμας UEFGM την έχουν οι συγγραφείς.