Ansvaret för innehållet på UEFGM-plattformen ligger helt hos författaren/na.