Με βάση τον ορισμό του βιολογικού (sex) και του κοινωνικού φύλου (gender) που παρουσιάστηκε, τοποθετήστε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις στη σωστή κατηγορία (δηλ. Β—βιολογικό φύλο ή Κ—κοινωνικό φύλο):

1. Οι γυναίκες γεννούν βρέφη, ενώ οι άνδρες όχι.
 
 
2. Τα κοριτσάκια είναι ευγενικά, τα αγοράκια είναι σκληρά.
 
 
3. Οι Αφρικανές εργάτριες λαμβάνουν το 40-60% του μισθού των Αφρικανών εργατών.
 
 
4. Οι γυναίκες μπορούν να θηλάσουν τα βρέφη, οι άνδρες μπορούν να ταΐσουν τα βρέφη με μπιμπερό.
 
 
5. Στην αρχαία Αίγυπτο οι άνδρες έμεναν στο σπίτι και ύφαιναν. Οι γυναίκες διαχειρίζονταν την οικογενειακή επιχείρηση. Οι γυναίκες κληρονομούσαν περιουσία, ενώ οι άνδρες όχι.
 
 
6. Οι φωνές των ανδρών αλλάζουν στην εφηβεία, οι φωνές των γυναικών όχι.
 
 
7. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι γυναίκες φέρουν εις πέρας το 67% της εργασίας παγκοσμίως, όμως οι αποδοχές τους ανέρχονται μόλις στο 10% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος.
 
 
8. 2 εκατομμύρια κορίτσια ακρωτηριάζονται κάθε χρόνο.
 
 
9. Σε μία μελέτη 224 πολιτισμών, υπήρχαν πέντε όπου οι άνδρες μαγείρευαν και 36 όπου οι γυναίκες έχτιζαν όλο το σπίτι.
 
 
10. Τα κορίτσια δεν μπορούν να κάνουν ποδήλατο, τα αγόρια μπορούν.