Tot welke categorie behoren volgende uitspraken: Geslacht of Gender?

1. Vrouwen zetten kinderen op de wereld, mannen niet.
 
 
2. Meisjes zijn lief, jongens zijn sterk.
 
 
3. In Afrika verdienen landbouwsters ongeveer 40 tot 60% van het loon van hun mannelijke collega’s.
 
 
4. Vrouwen kunnen borstvoeding geven, mannen kunnen de fles geven.
 
 
5. In het Oude Egypte bleven mannen thuis om te weven. Vrouwen waren verantwoordelijk voor familiezaken. Vrouwen konden eigendommen erven, mannen niet.
 
 
6. Tijdens de puberteit krijgen mannen de baard in de keel, vrouwen niet.
 
 
7. Volgens de Verenigde Naties wordt 67% van het werk wereldwijd uitgevoerd door vrouwen. Toch verdienen vrouwen slechts 10% van het totale wereldinkomen.
 
 
8. Elk jaar ondergaan 2 miljoen meisjes een VGV.
 
 
9. Bij een onderzoek in 224 culturen blijken mannen in 5 culturen te koken en vrouwen in 36 culturen huizen te bouwen.
 
 
10. Meisjes mogen niet met de fiets rijden, jongens wel.