Baserat på defintionen av “kön” och “genus” ovan, koppla vart och ett av följande allmänna uttalanden till rätt kategori (d.v.s. K=kön eller G=genus):

1. Kvinnor föder barn, män inte föder inte barn.
 
 
2. Små flickor är mjuka, pojkar är hårda.
 
 
3. Bland afrikanska lantarbetare betalas kvinnor 40-60 procent av mäns löner.
 
 
4. Kvinnor kan amma barn, män kan ge småbarn mat med hjälp av nappflaska.
 
 
5. I det gamla Egypten stannade män hemma och vävde. Kvinnorna ansvarade för familjens angelägenheter. Kvinnor ärvde egendom, män inte.
 
 
6. Män går igenom målbrottet under puberteten, kvinnor inte.
 
 
7. Enligt FN utför kvinnor 67% av världens arbete, men deras inkomster uppgår till endast 10% av av världens totala intäkter.
 
 
8. Två miljoner flickor stympas varje år.
 
 
9. I en studie av 224 kulturer fanns fem där män utförde all matlagning och 36 där kvinnor utförde allt husbygge.
 
 
10. Flickor kan inte cyklar, pojkar kan.