1. Volgens de EU-kwalificatierichtlijn is VGV geen eenmalige gebeurtenis, maar kan het een voortdurende vorm van schade zijn. Dit betekent dat een meisje of vrouw het risico kan lopen meerdere keren onderworpen te worden aan de praktijk.
 
2. In landen waar VGV verboden is door de wet hoeven meisjes en vrouwen niet te vrezen voor vervolging aangezien de praktijk beschouwd wordt als een misdaad.
 
3. Bij gendergerelateerde asielaanvragen, waarbij men vreest voor vervolging door individuen en door de overheid, kan de vluchtelingenstatus toegekend worden op basis van vervolging en op basis van afwezigheid van bescherming.
 
4. EU-richtlijnen eisen geen gendersensitieve opvangprocedures. Opvangcentra en –structuren moeten geen rekening houden met gender- en leeftijdsspecifieke problemen of met de situatie van kwetsbare personen.
 
5. Tijdens de opvangperiode moeten asielzoeksters: