1. I enlighet med EUs kvalifikationsdirektiv, är KKS inte en engångsupplevelse utan en pågående skada, vilket innebär att en kvinna eller en flicka kan uppleva eller löpa risk för KKS mer än en gång under sin livstid.
 
2. I länder där lagar har antagits som förbjuder kvinnlig könsstympning, har inte kvinnor och flickor någon förföljelse att frukta på grund av att förfarandet legalt betraktas som ett brott.
 
3. När det gäller könsbaserade anspråk där diskriminerande övergrepp kan begås av statliga och icke-statliga aktörer, bör flyktingstatus beviljas inte bara på grund som förföljelse utan också på grund av frånvaro eller underlåtenhet att tillhandahålla skydd.
 
4. EU-direktiv kräver inte könsmedvetna mottagningsvillkor som tar hänsyn till köns- och åldersspecifika angelägenheter och situationen för utsatta personer inom förläggningarna och deras lokaler.
 
5. Under mottagningsperioden bör asylsökande kvinnor ges: