Χρηματοδότες

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστής

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ένα από τα τρία κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, τόσο εντός του Πανεπιστημίου όσο και σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση από το κράτος, την ΕΕ και άλλους διεθνείς φορείς προς υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού, όπως μεταξύ άλλων για εξειδικευμένα κέντρα και εργαστήρια όπου διεξάγονται βασικές και εφαρμοσμένες έρευνες στις πέντε σχολές του.

Το Πανεπιστήμιο είναι σταθερά προσηλωμένο στις αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), που διέπεται από τις ακόλουθες βασικές πολιτικές:

 • Αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες
 • Ίσες ευκαιρίες έρευνας για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
 • Αποτελεσματική υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Προώθηση του συναγωνισμού, ποιότητα και υποστήριξη για ερευνητικά προγράμματα
 • Κεφάλαιο εκκίνησης για νέα ακαδημαϊκά μέλη και μέλη του διδακτικού προσωπικού, ώστε να στηριχθούν οι ερευνητικές υποδομές και ιδίως τα εργαστήρια

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.cut.ac.cy/

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS)
Εταίροι

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Κύπρο, που ασχολείται με την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών μέσα από την έρευνα, την ανάλυση, τις εκστρατείες και την άσκηση πίεσης, σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ. Οι κύριες δραστηριότητες του Ινστιτούτου έχουν διεθνικό πεδίο αλλά και αντίκτυπο, καθώς αποσκοπούν στην ενίσχυση και αναβάθμιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην ενδυνάμωση των γυναικών.

Το έργο του MIGS επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, εμπορία γυναικών, γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ισότητα των φύλων στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, γυναίκες και μετανάστευση, γυναίκες και μέσα ενημέρωσης και δικαιώματα των γυναικών σε διεθνές πλαίσιο. Ένα μεγάλο μέρος του έργου του MIGS περιλαμβάνει την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση, μέσω της προώθησης και της υλοποίησης πρωτοβουλιών με βάση το σχολείο, όπως μεταξύ άλλων, τυπική και άτυπη κατάρτιση για νέους και νέες με σκοπό την καταπολέμηση των στερεότυπων για τα φύλα και την καλύτερη κατανόηση της ισότητας των φύλων. Το MIGS λειτουργεί σε συνεργασία με οργανώσεις και άτομα από άλλες χώρες της Μεσογείου και της ΕΕ και είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου End FGM. Το MIGS είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, του Ευρωμεσογειακού Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταναστριών και του Δικτύου "Γυναίκες ενάντια στη Βία στην Ευρώπη" (WAVE).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.medinstgenderstudies.org/

Ιταλικός Σύνδεσμος για Γυναίκες σε Ανάπτυξη
Εταίροι

Italian Association for Women in Development (Ιταλικός Σύνδεσμος για Γυναίκες σε Ανάπτυξη)

Η AIDOS είναι μια ΜΚΟ που εργάζεται για την ανάπτυξη, την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας, της ευημερίας, της ελευθερίας επιλογής και της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών. Η AIDOS συμμετέχει σε προγράμματα και έργα για την εγκατάλειψη του ΑΓΓΟ σε αρκετές αφρικανικές χώρες εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, παρέχοντας οικονομική, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη σε τοπικές ΜΚΟ που εργάζονται για το ζήτημα αυτό. Τα προγράμματα της AIDOS έχουν ως στόχο την οικοδόμηση ενός κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου θα επιτρέπεται η ατομική επιλογή, ενώ ασχολούνται με τις σχέσεις των φύλων και ιδίως την άνιση κατανομή εξουσίας που επηρεάζει τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Ως εκτελεστικός εταίρος του UNFPA (Ταμείο του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό), η AIDOS υλοποιεί προγράμματα που αφορούν Αφρικανούς/-ές δημοσιογράφους και εμπειρογνώμονες σε θέματα επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ραδιόφωνο, όπως πρόσφατα κατέληξε το πρόγραμμα Abandoning FGM/C on FM!. Στην Ιταλία, και στην Ευρώπη ευρύτερα, ο Σύνδεσμος υλοποιεί δραστηριότητες υπεράσπισης και παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με τον ΑΓΓΟ σε επαγγελματίες, καθώς και στα πρόσωπα που εργάζονται με αιτούντες/αιτούσες άσυλο. Η AIDOS είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου End FGM.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.aidos.it/

AkiDwA
Εταίροι

Το Akina Dada wa Africa (AkiDwA) είναι το επίσημο μειονοτικό και εθνοτικό εθνικό δίκτυο των μεταναστριών που ζουν στην Ιρλανδία, μοναδικό στη χώρα αυτή αλλά και ένα από τα λίγα δίκτυα αυτού του είδους στην Ευρώπη. Το AkiDwA ιδρύθηκε το 2001 από τη Salome Mbugua για την αντιμετώπιση ζητημάτων διακρίσεων, ρατσισμού και ενδοοικογενειακής βίας στην Ιρλανδία και οι τρεις κύριοι τομείς εργασίας του είναι η βία με βάση το φύλο, οι διακρίσεις με βάση το φύλο και η απασχόληση. Έχει κοινωφελή χαρακτήρα και αποτελεί αντιπροσωπευτικό φορέα για τις μετανάστριες, ανεξάρτητα από την εθνική/εθνοτική καταγωγή, την παράδοση, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το κοινωνικοοικονομικό ή νομικό καθεστώς. Η προσέγγιση του AkiDwA στο ζήτημα της υπεράσπισης έχει ως βάση την ενδυνάμωση των φωνών των μεταναστριών, την εφαρμογή μιας έμφυλης διάστασης σε πολιτικές και πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://akidwa.ie/

Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού της Πορτογαλίας
Εταίροι

Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού της Πορτογαλίας (Family Planning Association Portugal)

O APF (Associação para o Planeamento da Família) είναι μια πορτογαλική ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1967 με το νομικό καθεστώς IPSS (Ιδιωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας. Ο APF έχει έδρα στη Λισαβόνα και έξι περιφερειακά παραρτήματα, ενώ είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού (IPPF) και τιμήθηκε με το Παράσημο Δημόσιας Τάξης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 1998. Αποστολή του APF είναι να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ατόμων, ώστε να κάνουν ελεύθερες και υπεύθυνες επιλογές στη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους ζωή, καθώς και στην προώθηση της θετικής γονεϊκής ιδιότητας. Ο APF είναι η παλαιότερη και η πιο σημαίνουσα ΜΚΟ που εργάζεται για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα στην Πορτογαλία, πρωτοπόρα στον οικογενειακό προγραμματισμό κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, προωθώντας τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία από το 1980 και διοργανώνοντας εκστρατείες για πολλά ζητήματα σε σχέση με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Ο APF ήταν η πρώτη πορτογαλική οργάνωση που ασχολήθηκε με το ζήτημα του ΑΓΓΟ, προβαίνοντας σε εκτεταμένες δημοσιεύσεις και διαδικασίες υπεράσπισης, ευαισθητοποίησης του κοινού, εκπαίδευσης, ερευνητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εντός των κοινοτήτων, κυρίως με μετανάστες/-τριες από τη Γουινέα-Μπισάου. Ένα από τα κύρια πορίσματα των εργασιών αυτών ήταν ο σχηματισμός της Διατομεακής Ομάδας Εργασίας των σχετικών κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, η οποία συντάσσει και εποπτεύει το Εθνικό Πρόγραμμα κατά του ΑΓΓΟ. Ο APF είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου End FGM και υπήρξε ενεργός εταίρος σε πολλές ευρωπαϊκές οργανώσεις που συμμετέχουν στον αγώνα κατά του ΑΓΓΟ και άλλων παραδοσιακών επιβλαβών πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.apf.pt/

Ευρωπαϊκό Δίκτυο End FGM
Εταίροι

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο End FGM (END FGM) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό κεντρικό δίκτυο με 16 οργανώσεις που εργάζονται για να εξασφαλιστεί βιώσιμη ευρωπαϊκή δράση για την εξάλειψη του ΑΓΓΟ. Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια θα ενισχυθούν και θα απαλλαχθούν από κάθε μορφή βίας με βάση το φύλο, και ιδίως από τον ΑΓΓΟ – έναν κόσμο όπου οι φωνές τους θα ακούγονται και όπου θα έχουν την ελευθερία να ασκούν τα δικαιώματά τους και να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές για τις ζωές τους. Το δίκτυο δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση των ευρωπαϊκών φορέων λήψης αποφάσεων για την εξάλειψη του ΑΓΓΟ και άλλων μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, οικοδομώντας συνεργασίες μέσα από την ενεργό συμμετοχή ποικίλων οργανώσεων, κατόχων δικαιωμάτων και των κοινοτήτων που επηρεάζονται και παρέχοντας έναν χώρο όπου οι οργανώσεις-μέλη θα μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία και τις δεξιότητές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.endfgm.eu/

Excision, parlons-en!
Εταίροι

Ο Excision, parlons-en! είναι ένας γαλλικός σύνδεσμος που ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την εντατικοποίηση των δράσεων για την εγκατάλειψη του ΑΓΓΟ. Ένα σημαντικό πρώτο βήμα ήταν το να αυξηθεί σημαντικά η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ζήτημα, συνενώνοντας φορείς από γαλλόφωνες χώρες σε μια κοινή έκκληση για την οργάνωση ενεργειών και τη συγκέντρωση πόρων με σκοπό την πρόληψη του ΑΓΓΟ στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο. Ο σύνδεσμος Excision, parlons-en! χρησιμοποιεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την υποστήριξη ενός δικτύου οργανώσεων που εργάζονται για την εγκατάλειψη του ΑΓΓΟ, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, ορθές πρακτικές και εξειδικευμένες γνώσεις. Ο σύνδεσμος επικεντρώνεται σε τρεις στόχους:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Αύξηση των δεξιοτήτων και ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσα από σεμινάρια, συνέδρια και δημοσιεύσεις, καθώς και μέσω της ανάπτυξης κοινών εργαλείων

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ: Άσκηση πίεσης σε ιδρύματα και φορείς χάραξης πολιτικής στη Γαλλία, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν τον ΑΓΓΟ στην ημερήσια διάταξή τους, μέσω τακτικών συναντήσεων, επισκόπησης της νομοθεσίας και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον ΑΓΓΟ και το τρέχον πλαίσιό του εντός ενός ευρύτερου κοινού μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων, καθώς και με την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.excisionparlonsen.org/

FORWARD
Εταίροι

FORWARD – Foundation for Women’s Health Research and Development (Ίδρυμα για την Έρευνα και την Ανάπτυξη της Υγείας των Γυναικών)

Το FORWARD ασχολείται με την ισότητα των φύλων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Αφρικανών κοριτσιών και γυναικών.

Συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες οργανώσεις, διοργανώνοντας εκστρατείες και δράσεις για την υποστήριξη των γυναικών της αφρικανικής διασποράς. Ιδρύθηκε το 1983. Μέσω συνεργασιών δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και στην Αφρική με στόχο την αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης, την αντιμετώπιση των πρακτικών οι οποίες εισάγουν διακρίσεις που επηρεάζουν την αξιοπρέπεια και την ευημερία κοριτσιών και γυναικών, ενώ κυρίως επικεντρώνεται στα ζητήματα του ΑΓΓΟ, του Γάμου σε Παιδική Ηλικία και του Μαιευτικού Συριγγίου. Κύριοι στόχοι μας είναι:

 • Η εξάλειψη της βίας με βάση το φύλο, ιδίως του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των γάμων σε παιδική ηλικία και των συναφών παραβιάσεων δικαιωμάτων
 • Η αύξηση της πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης· διεκδίκηση δικαιωμάτων, εκπαίδευση και ευκαιρίες καλύτερης διαβίωσης για ευπαθή κορίτσια και γυναίκες
 • Η βελτίωση των ικανοτήτων και η βιωσιμότητα των εταίρων
 • Η ενίσχυση της δικτύωσης και η πολιτική εμπλοκή των γυναικών της αφρικανικής διασποράς

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://forwarduk.org.uk/

GAMS Belgique – België
Εταίροι

Η Ομάδα κατά του Ακρωτηριασμού των Γεννητικών Οργάνων και των Επιζήμιων Πρακτικών κατά των Γυναικών και των Παιδιών (GAMS) είναι μια βελγική οργάνωση που ασχολείται ειδικά με τον ΑΓΓΟ και ιδρύθηκε το 1996 από την Khadidiatou Diallo, μια Σενεγαλέζα μετανάστρια. Η GAMS Belgium έχει ως στόχο να συμβάλει στην εγκατάλειψη του ΑΓΓΟ στο Βέλγιο και σε όλο τον κόσμο, στην πρόληψη του ΑΓΓΟ μεταξύ των κοριτσιών και των γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο στο Βέλγιο και στη μείωση των επιπτώσεων της πρακτικής για την υγεία και την ευημερία των κοριτσιών και των γυναικών που έχουν υποστεί ΑΓΓΟ. Η οργάνωση συνεργάζεται με διάφορες ομάδες, όπως μεταξύ άλλων με γυναίκες που έχουν πληγεί από τον ΑΓΓΟ (παρέχοντας κοινωνική, ιατρική και νομική συνδρομή), κορίτσια που βρίσκονται σε κίνδυνο, θρησκευτικούς/-ες και κοινοτικούς/-ες ηγέτες/-ιδες, τον ευρύτερο πληθυσμό των αφρικανικών κοινοτήτων που πλήττονται, οργανώσεις σχολείων και γονέων, την ομοσπονδιακή υπηρεσία για την υποδοχή αιτούντων/αιτουσών άσυλο, τα κέντρα ασύλου, επαγγελματίες από κοινωνικούς φορείς, κάθε νόμιμη αρχή και αρχή επιβολής του νόμου, φορείς του τομέα υγείας, τις βελγικές αρχές και το κοινό. Η GAMS προωθεί τη συμβουλευτική και τις διατομεακές δράσεις. Η GAMS Belgium είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου End FGM (END FGM) και μέλος της Διαφρικανικής Επιτροπής (IAC) και αρκετών βελγικών δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://gams.be/.

INTACT
Εταίροι

Το INTACT είναι ένα κέντρο νομικών εμπειρογνωμόνων που εδρεύει στο Βέλγιο με αποστολή του την πρόληψη του ΑΓΓΟ, παρέχοντας νομικές συμβουλές και υποστήριξη σε γυναίκες, άνδρες και κορίτσια. Αποστολή του είναι να εξαλειφθεί η πρακτική του ΑΓΓΟ μέσω του σεβασμού των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νομοθετημάτων, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Το INTACT αναλαμβάνει νομικές δράσεις για την καταπολέμηση της πρακτικής του ΑΓΓΟ, ιδίως για την υποστήριξη ατόμων και επαγγελματιών σε νομικές ή δικαστικές διαδικασίες, σε νομικές διαβουλεύσεις και επακόλουθες αιτήσεις ασύλου, καθώς και για την υποστήριξη επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με γυναίκες και κορίτσια που έχουν πληγεί ή διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν την πρακτική. Το INTACT συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη εργαλείων, στην οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης/συμποσίων και σε έρευνες. Το INTACT υποστηρίζει την αύξηση της προστασίας από τον ΑΓΓΟ εκδίδοντας συστάσεις προς εθνικούς και διεθνείς φορείς (υπουργεία, φορείς παροχής ασύλου, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο). Το INTACT συμμετέχει επίσης σε εθνικά και διεθνή δίκτυα που στοχεύουν στην εκρίζωση του ΑΓΓΟ, όπως το δίκτυο END FGM.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.intact-association.org/

Medicos Del Mundo
Εταίροι

Γιατροί του Κόσμου (Medicos del Mundo)

Οι Γιατροί του Κόσμου είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση που εργάζεται για τον σεβασμό του δικαιώματος στην υγεία όλων των ανθρώπων , ιδίως εκείνων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ανισότητας των φύλων και κοινωνικού αποκλεισμού ή είναι θύματα ανθρωπιστικής κρίσης. Η θεραπεία είναι η πρώτη αποστολή των Γιατρών του Κόσμου, καθώς και των εθελοντών/εθελοντριών και των επαγγελματιών που απαρτίζουν την ένωσή μας. Ως εκ τούτου σε αυτή την οργάνωση δεσμευόμαστε να συνδράμουμε κάθε ευάλωτη ή αποκλεισμένη πληθυσμιακή ομάδα ή θύματα φυσικών καταστροφών, λιμών, ασθενειών, ένοπλων συγκρούσεων ή πολιτικής βίας. Για τους Γιατρούς του Κόσμου ο σεβασμός των δικαιωμάτων των θυμάτων θα πρέπει να υπερισχύει έναντι κάθε άλλου ανταλλάγματος. Δεν δρούμε μόνο στον Νότο αλλά συνεργαζόμαστε και με ομάδες που αποκλείονται από την κοινωνική πρόνοια, ιδίως αυτές που έχουν προβλήματα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε παράλληλα συστήματα συνδρομής, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.

Οι Γιατροί του Κόσμου εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για πληθυσμούς σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και για θύματα ανθρωπιστικών κρίσεων, εξυπηρετούν κάθε πρόσωπο που είναι μάρτυρας παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διοργανώνουν δράσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης ως μέσο για κοινωνική αλλαγή και καταγγέλλουν τις αιτίες που προκαλούν αδικία . Οι Γιατροί Του Κόσμου είναι μια σύμπραξη με επικεφαλής εταίρους που συμμετέχουν εθελοντικά και έχουν πολιτική και οικονομική συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://www.medicosdelmundo.org/

TERRE DES FEMMES
Εταίροι

Η TERRE DES FEMMES είναι μια γερμανική μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των γυναικών που υποστηρίζει κορίτσια και γυναίκες που πλήττονται από τη βία μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, δράσεων προσέγγισης, ατομικής συμβουλευτικής, προγραμμάτων υποστήριξης και διεθνών δικτύων. Η TERRE DES FEMMES αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι κορίτσια και γυναίκες μπορούν να ζήσουν μια ελεύθερη, ασφαλή και αυτεξούσια ζωή, με ισότητα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα αναφορικά με κάθε πτυχή της ζωής τους. Η οργάνωση ενεργοποιείται άμεσα σε διάφορους τομείς εστίασης: ΑΓΓΟ, ενδοοικογενειακή βία, αναγκαστικός γάμος και εγκλήματα τιμής, εμπορία γυναικών, αναγκαστική πορνεία και κοινωνικά δικαιώματα για τις εργαζόμενες.

Εδώ και 20 χρόνια η TDF εργάζεται ακούραστα κατά του ΑΓΓΟ, συμβάλλοντας στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στην προώθηση αλλαγών στις συμπεριφορές παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.frauenrechte.de.

CEPOL
Συνεργαζόμενοι Εταίροι

Η ΕΑΑ (CEPOL) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τον συντονισμό προγραμμάτων κατάρτισης για αξιωματικούς επιβολής του νόμου. Πρόκειται για έναν οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προάγει την ευρωπαϊκή και τη διεθνή συνεργασία για την επιβολή του νόμου μέσω της κατάρτισης. Συμβάλλει σε μια ασφαλέστερη Ευρώπη, διευκολύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των αξιωματικών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της ΕΕ και, σε κάποιο βαθμό, τρίτων χωρών, αναφορικά με ζητήματα που ανακύπτουν από τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας· ιδίως από τον Κύκλο Πολιτικής της ΕΕ για το σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα. Συνενώνει ένα δίκτυο ιδρυμάτων κατάρτισης για αξιωματικούς επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ και τους/τις υποστηρίζει με την παροχή εκπαίδευσης για πρόσωπα που εργάζονται στην πρώτη γραμμή σχετικά με τις προτεραιότητες ασφάλειας, τις μεθόδους συνεργασίας για την επιβολή του νόμου και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η ΕΑΑ συνεργάζεται επίσης με φορείς της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πιο σοβαρές απειλές για την ασφάλεια αντιμετωπίζονται με συλλογικές απαντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://www.cepol.europa.eu/

EMA
Συνεργαζόμενοι Εταίροι

H Ευρωπαϊκή Ένωση Μαιών (EMA) είναι μια μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση μαιών, που εκπροσωπεί οργανώσεις και ενώσεις μαιευτικής από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και από τις υποψήφιες χώρες της ΕΕ.

 • Παρέχει ένα φόρουμ, έτσι ώστε οι Ευρωπαίες μαίες να συναντιόνται και να συζητούν για θέματα που αφορούν τη μαιευτική και την υγεία των γυναικών
 • Προωθεί βασικά πρότυπα μαιευτικής εκπαίδευσης και πρακτικής στην επικράτεια της ΕΕ
 • Διατηρεί παρουσία και συμβολή σε χώρους που επηρεάζουν την πολιτική για την υγεία και τη μαιευτική στην επικράτεια της ΕΕ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.europeanmidwives.com/

ENoMW
Συνεργαζόμενοι Εταίροι

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστριών (ENoMW) είναι μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα από ΜΚΟ που διαχειρίζονται μετανάστριες και ιδρύθηκε το 2012, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις ανησυχίες των μεταναστριών. Με έδρα τις Βρυξέλλες, αποστολή του δικτύου είναι η ενδυνάμωση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστριών από διαφορετικά πολιτισμικά και εθνοτικά υπόβαθρα που ζουν σε όλη την Ευρώπη, μέσω της συντονισμένης υποστήριξης, της ανταλλαγής πληροφοριών και της διοργάνωσης προγραμμάτων και εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το ENoMW έχει επιτύχει υψηλό βαθμό προβολής σε επίπεδο ΕΕ, συμπράττοντας με πολλά δίκτυα της ΕΕ που εργάζονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ένταξης μεταναστών/-στριών, των δικαιωμάτων των γυναικών και της καταπολέμησης του ρατσισμού.

Τα μέλη του Δικτύου ποικίλουν από οργανώσεις βάσης που παρέχουν υπηρεσίες και φορείς που παρέχουν νομική βοήθεια σε μετανάστριες, μέχρι ΜΚΟ που επικεντρώνονται σε δράσεις υπεράσπισης και στην έρευνα. Τα μέλη του ENoMW εργάζονται σε διαφορετικά πεδία, μεταξύ άλλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστριών, την οικονομική ένταξη, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα του ENoMW, ονόματι #WomensVoices, υλοποιήθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών και την Επιτροπή Γυναικών Προσφύγων με αντικείμενο την χαρτογράφηση των κινδύνων και των τρόπων προστασίας των γυναικών προσφύγων που φτάνουν στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://www.migrantwomennetwork.org/

UNHCR
Συνεργαζόμενοι Εταίροι

Πρωταρχικός σκοπός της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να διαφύγουν από τις κοινότητές τους. Εργαζόμαστε μαζί με τους εταίρους και τις κοινότητες έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και να βρει ασφαλές καταφύγιο σε άλλη χώρα. Προσπαθούμε επίσης να εξασφαλίσουμε βιώσιμες λύσεις.

Για πάνω από μισό αιώνα η Ύπατη Αρμοστεία έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να ξαναρχίσουν τη ζωή τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πρόσφυγες, επαναπατριζόμενα πρόσωπα, απάτριδες, εσωτερικά εκτοπισμένα πρόσωπα και αιτούντες/αιτούσες άσυλο. Η προστασία, το καταφύγιο, η διατήρηση της υγείας και η εκπαίδευση που παρέχουμε έχει υπάρξει καθοριστική για την επούλωση ενός ταραγμένου παρελθόντος και την οικοδόμηση ενός πιο ελπιδοφόρου μέλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.unhcr.org/