Όροι και προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκή Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης UEFGM

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου uefgm.org (ο «Ιστότοπος»). Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και δεσμεύεστε με αυτούς.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αυτό το υλικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η φωτοτύπηση ή η αναπαραγωγή έστω και μέρους αυτού του υλικού με οποιαδήποτε μορφή ή οποιοδήποτε μέσο, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παρόχου του Προγράμματος, εκτός κι αν προορίζεται για προσωπική χρήση των ηλεκτρονικά εγγεγραμμένων μαθητευόμενων. Τυχόν παραβιάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την ποινική δίωξη.

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα των υπηρεσιών, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προστατεύονται ως εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται από τους/τις δημιουργούς.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο είναι πλήρεις και ακριβείς. Ωστόσο, ο Ιστότοπος, ενδεχομένως, να περιέχει ανακρίβειες, τυπογραφικά ή άλλα λάθη: Η uefgm.org μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στο περιεχόμενο του Ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Οι δημιουργοί αναγνωρίζουν ότι, ενδεχομένως, θα ειδοποιηθούν για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη.

Τα ονόματα και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα του Ιστότοπου είναι φανταστικά, εκτός κι εάν ορίζεται διαφορετικά.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ

Για κάθε μεμονωμένη εγγραφή στον Ιστότοπο διαδικτυακής μάθησης uefgm.org χορηγείται μια μοναδική ταυτότητα χρήστη/-στριας και ένας κωδικός πρόσβασης, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δοθεί πρόσβαση στο υλικό του Ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση ή διανομή της ταυτότητας χρήστη/-στριας ή/και του κωδικού πρόσβασης από τον/την εγγεγραμμένο/-η χρήστη/χρήστρια σε τρίτα μέρη. Κάθε παράβαση οδηγεί σε άμεση αναστολή του εν λόγω λογαριασμού.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στα μέλη να διανέμουν το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Κάθε παράβαση οδηγεί σε άμεση αναστολή του εν λόγω λογαριασμού.


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αυτός ο Ιστότοπος απαιτεί έκδοση 5 ή νεότερη έκδοση του προγράμματος Adobe Acrobat Reader και έκδοση 4 ή νεότερη έκδοση του Microsoft Internet Explorer, έκδοση 4 ή νεότερη έκδοση του Netscape Navigator ή άλλου αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι σελίδες του Ιστοτόπου θα εμφανίζονται με άλλους μορφότυπους.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο παρασχέθηκαν από ή για την uefgm.org από τους αντίστοιχους δημιουργούς ή/και εταίρους της, και αποτελούν πνευματική εργασία της uefgm.org ή/και των αντίστοιχων δημιουργών ή/και εταίρων. Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή ή αναδημοσίευση μέρους του υλικού με οποιαδήποτε μορφή ή οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναπαραγωγής με ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα, της φωτοτύπησης, της ηχογράφησης κλπ., χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την uefgm.org ή τους/τις αντίστοιχους/-ες δημιουργούς ή/και εταίρους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναμετάδοση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων, των γραφικών ή των εικόνων, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του φορέα συντονισμού της uefgm.org και των εταίρων.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

 

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της uefgm.org ούτε συντηρούνται από αυτή, για το περιεχόμενο των οποίων δεν θα ευθύνεται η uefgm.org. Οι σύνδεσμοι σε αυτούς τους Ιστότοπους παρέχονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν συνεπάγεται η έγκρισή τους από την uefgm.org.


ΓΕΝΙΚΑ

Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν κάθε συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και υπερισχύουν έναντι κάθε προηγούμενης ή παρούσας, είτε αντικρουόμενης είτε επιπρόσθετης, επικοινωνίας. Ο Ιστότοπος μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση.