Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website uefgm.org. Indien u deze website gebruikt, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze algemene voorwaarden.


 

COPYWRIGHT

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag in geen geval en in geen enkele vorm nagemaakt, gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder de schriftelijke toestemming van de organisator, tenzij voor het persoonlijke gebruik van geregistreerde gebruikers. Overtredingen zullen leiden tot vervolging.

Alle handelsmerken, dienstmerken, producten of diensten zijn (geregistreerde) handelsmerken van de respectievelijke eigenaars en worden gedeeld met toestemming van de auteurs.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

UEFGM levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig en nauwkeurig zou zijn. Desondanks kunnen onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere fouten optreden. UEFGM kan ten allen tijde en zonder verwittigen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de inhoud van de website. De auteurs worden graag op de hoogte gebracht van eventuele fouten.

Tenzij anders vermeld, zijn alle namen en gegevens in de voorbeelden fictief.


LIDMAATSCHAPSBEPERKINGEN

Elk individu die zich aanmeldt bij het leerplatform van UEFGM krijgt een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegekend, die toegang geeft tot de inhoud van het platform. Geregistreerde gebruikers mogen in geen enkel geval hun gebruikersnaam en/of wachtwoord delen met derden. Overtredingen leiden tot de onmiddellijke stopzetting van het account.

Geregistreerde gebruikers mogen in geen geval de inhoud van deze website verspreiden. Overtredingen leiden tot de onmiddellijke stopzetting van het account.


MINIMUM SYSTEEMVEREISTEN

Voor deze website moet u beschikken over Adobe Acrobat Reader versie 5 of hoger en Microsoft Internet Explorer versie 4 of hoger, Netscape Navigator versie 4 of hoger of een andere, vergelijkbare webbrowser. De weergave van de webpagina’s kan niet worden gegarandeerd in andere formats.


ALGEMENE BEPERKINGEN

Alle informatie of documenten op deze website worden beschikbaar gesteld door of voor uefgm.org door de respectievelijke auteurs en/of partners en zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders vermeld en mits voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UEFGM of één van de partners en/of auteurs, mag het materiaal in geen geval en op geen enkele manier nagemaakt, gereproduceerd, verspreid of heruitgegeven worden via onder andere (maar niet uitsluitend) elektronische of mechanische kanalen, kopieën, opnames, enz.

Geen enkel deel van de website – logos, grafieken of afbeeldingen incluis – mag gereproduceerd of doorgegeven worden, tenzij uefgm.org en haar partners voorafgaand haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming gaven.


LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze website kan links vertonen naar websites die niet onder de verantwoordelijkheid staan van of niet beheerd worden door uefgm.org. Uefgm.org is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Links naar deze websites worden louter vermeld om de gebruiksvriendelijkheid van de website te garanderen en wijzen niet op een onderschrijving door uefgm.org.


ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden bevatten alle informatie omtrent het gebruik van de website en prevaleren op eventuele voorafgaande, tegenstrijdige of bijkomende berichten. De website kan deze voorwaarden te allen tijde en zonder verwittigen aanpassen.