UEFGM e-learning villkor och avtal

Följande villkor och avtal (‘villkor’) reglerar hur du använder webbplatsen uefgm.org (”Webbplatsen”). Om du använder denna Webbplats så godkänner och binds du av dessa villkor och avtal.


 

KURSENS COPYRIGHT

Detta material skyddas av copyright. Ingen del av materialet får kopieras eller reproduceras på annat sätt, utan att först ha godkänts av Kursutgivaren, med undantag för personlig användning av registrerade e-studerande. Brott mot detta kan leda till åtal.

Alla varumärken, servicemärken, produkter eller tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare och bekräftas av författarna.


ANSVARSBEGRÄNSNING

All ansträngning har gjorts för att säkerställa att den information som presenteras på webbplatsen är fullständig och korrekt. Webbplatsen kan dock innehålla felaktigheter, typografiska eller andra fel: uefgm.org kan när som helst och utan föregående meddelande göra förbättringar och / eller ändringar i innehållet på webbplatsen. Författarna uppskattar att få meddelande om eventuella fel.

Namn och data som används i exemplen här är fiktiva om inte annat anges.


MEDLEMSKAPSBEGRÄNSNINGAR

Varje enskild person som registrerar sig på E-learningwebbplatsen uefgm.org får ett unikt användar-ID och lösenord som används för att få tillgång till materialet. Under inga omständigheter får någon registrerad användare dela eller distribuera sin användar-ID och / eller lösenord till tredje part. Eventuella överträdelser kommer att resultera i omedelbart upphävande av det aktuella kontot.

Medlemmar får under inga omständigheter distribuera materialet från denna webbplats. Eventuella överträdelser kommer att resultera i omedelbart upphävande av det aktuella kontot.


MINIMUM SYSTEMKRAV

Denna webbplats kräver Adobe Acrobat Reader version 5 eller senare och Microsoft Internet Explorer version 4 eller senare, Netscape Navigator version 4 eller senare eller en annan jämförbar webbläsare. Vi kan inte garantera att webbsidorna kan visas i andra format.


ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDANDE

All information och alla dokument som är tillgängliga på den här webbplatsen har tillhandahållits av eller för uefgm.org av respektive upphovsman och / eller partner, och är upphovsrättsskyddat av uefgm.org och / eller respektive författare och / eller partner. Om inget annat anges får inget material kopieras, reproduceras, distribueras eller publiceras i någon form eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till elektronisk, mekanisk, fotokopiering, inspelning eller annat, utan föregående skriftligt tillstånd från uefgm. org eller respektive författare och / eller samarbetspartner.

Ingen del av Webbplatsen, inklusive logotyper, grafik eller bilder, får reproduceras eller vidarebefordras på något sätt utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från uefgm.org-samordnaren och samarbetspartners.


LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Denna webbplats kan länkas till andra webbsidor som inte kontrolleras av eller underhålls av uefgm.org, och för vars innehåll uefgm.org inte är ansvarig. Länkar till sådana webbplatser tillhandahålls endast som en förmån, och innebär inte att de godkänns av uefgm.org.


ALLMÄNT

Dessa villkor representerar hela förståelsen för webbplatsens användningen och råder över tidigare eller samtidiga, motstridiga eller ytterligare meddelanden. Webbplatsen kan när som helst ändra dessa villkor utan föregående meddelande.