ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες λέξεις για να περιγράψετε κάθε σφαίρα από τις παρακάτω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ


σφαίρα. (οι άνδρες μπορούν να πάρουν δάνεια και να κληρονομήσουν γη, οι γυναίκες δεν μπορούν)


σφαίρα. (τα αγόρια μπορούν να πάνε στο σχολείο, τα κορίτσια θα πρέπει να μένουν σπίτι και να φροντίζουν την οικογένεια)


σφαίρα. (οι άνδρες βγαίνουν με φίλους και συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητας, οι γυναίκες δεν μπορούν)


σφαίρα. (οι άνδρες έχουν το δικαίωμα του ‘εκλέγεσθαι’, οι γυναίκες δεν μπορούν να ψηφίσουν)


σφαίρα. (οι άνδρες εργάζονται στην επίσημη αγορά εργασίας και οι γυναίκες σε άμισθες θέσεις εργασίας)


σφαίρα. (οι άνδρες αποφασίζουν πότε θα κάνουν παιδιά)