Ojämlikhet mellan könen

Använd ett av följande ord för att beskriva vart och ett av områdena nedan:

EKONOMISKA POLITISKA HUSHÅLLS | FINANSIELLA SOCIALA UTBILDNINGS


sfären. (män kan få lån ärva egendom, kvinnor kan inte)


sfären. (pojkar kan gå i skolan, flickor ska stanna hemma och ta hand om familjen)


sfären. (män går ut med vänner och deltar i samhällsaktiviteter, kvinnor får inte)


sfären. (män kan ställa upp i offentliga val, kvinnor har inte rösträtt)


sfären. (män jobbar på den formella arbetsmarknaden, kvinnor utför oavlönat arbete)


sfären. (män beslutar när man ska få barn)